Oferta

  • projekty domów jedno i wielorodzinnych
  • projekty obiektów biurowych
  • projekty obiektów usługowych, magazynowych, rolniczych
  • projekty adaptacji, modernizacji, zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących
  • adaptacje projektów typowych
  • projekty na obiektach zabytkowych
  • nadzory autorskie
  • inwentaryzacje budowlane
  • opracowania dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami ze służbami sanitarnymi, BHP oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także niezbędnymi projektami branżowymi
  • kompleksowa obsługa aż do uzyskania pozwolenia na budowę